ربات | ربات تلگرام | اخبار تلگرام | اینستاگرام | عکس و پست اینستاگرام ربات , ساخت ربات تلگرام , ساخت برنامه ربات , اخبار تلگرام , امکانات تلگرام , امکانات جدید تلگرام , ساخت کانال تلگرام , ساخت گروه تلگرام , چت در تلگرام , آموزش تلگرام , آموزش اینستاگرام , آموزش استوری , آموزش ذخیره عکس در اینستاگرام , آموزش ذخیره استوری http://www.4bot.ir 2020-01-21T15:56:02+01:00 text/html 2019-12-25T17:37:11+01:00 www.4bot.ir پی وی آموزش قدم به قدم ساخت ربات تلگرام http://www.4bot.ir/post/1 <h3> آموزش قدم به قدم ساخت ربات تلگرام</h3><div><a href="http://4bot.ir/post/tag/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85" target="" title="ربات تلگرام">ربات تلگرام</a> از امکانات جدید تلگرام است که تلگرام را به حد زیادی پیشرفته تر کرده است .</div><div>با این ربات میتوان کارهای بسیار زیادی انجام داد . بیشتر کاربران برای ارسال آهنگ یا فیلم در سایت خود نیاز به ارسال آهنگ در کانال تلگرام را نیز دارند که این کار را ربات به صورت خودکار انجام میدهد و سایر کاربران با جستجوی اسم آهنگ یا فیلم میتوانند به راحتی به فایل مورد نظر دست یابند</div><div><br></div><div align="center"><a href="http://4bot.ir/post/1" target="" title="آموزش ساخت ربات تلگرام"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/756/2267005/111111.jpg" alt="آموزش قدم به قدم ساخت ربات تلگرام" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div>ابتدا برای شما امکانات ربات را بیان میکنیم :</div><div><h4><a href="http://4bot.ir/post/tag/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85" target="" title="امکانات ربات تلگرام">امکانات ربات تلگرام</a></h4><ul><li>توانایی ساخت کلید های حرفه ای </li><li>توانایی ارسال متن و عکس ها به صورت تصادفی</li><li>توانایی اضافه کردن داخل گروه</li><li>توانایی ارسال خوشامد گویی برای کاربران جدید در گروه ها</li><li>توانایی سلام دادن به کاربران وارد شده به گروه</li><li>توانایی خداحافظی کردن با کاربران که از گروه خارج میشوند</li><li>توانایی ارسال پیام گروهی به اعضای ربات</li><li>توانایی نشان دادن آمار دقیق ربات</li></ul><div><a href="http://4bot.ir/post/tag/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85" target="" title="ساخت ربات تلگرام">ساخت ربات تلگرام</a> :</div><div>برای ساخت <a href="http://4bot.ir/post/category/1" target="" title="ربات تلگرام">ربات تلگرام</a> اولین قدم رفتن به&nbsp; ربات پدر یا <a href="http://4bot.ir/post/tag/%D8%A8%D9%88%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B1" target="" title="بوت فادر">بوت فادر</a> ( <a href="http://4bot.ir/post/tag/botfather" target="" title="botfather">botfather </a>) بروید و در این ربات برای ربات خود اسم و یوزر بسازید . توجه کنید که یوزر غیرقابل تغییر است و در انتخاب آن از همان اول دقت کنید که یوزر مناسبی بسازید .</div><div>برای رفتن به ربات پدر باید از طریق لینک زیر وارد شوید <br></div><div><p dir="RTL"><span dir="LTR">https://telegram.me/BotFather</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">یا در تلگرام آی دی بوت فادر را سرچ کنید و وارد ربات پدر شوید و در آنجا بر روی گزینه زیر کلیک کنید</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">start</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">یا میتوانید متن کلمه کلیدی زیر را نوشته و ارسال کنید <br></span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">/start</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">بعد از این مرحله ربات به شما یک پیام ارسال میکند و شما میتوانید گزینه های زیر را به ربات بفرستید که یک به یک همه گزینه ها را به شما توضیح میدهیم <br></span></p><ul><li>برای ساخت ربات گزینه نیو بوت را ارسال میکنید <br></li></ul><p dir="RTL"><span dir="LTR">/newbot – create a new bot</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR"></span></p></div></div><div><ul><li>برای گرفتن توکن متن زیر را ارسال میکنید <br></li></ul><div><p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/token – generate authorization token</span></p><ul><li><p dir="RTL"><span lang="AR-SA">تغییر توکن</span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">/revoke </span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">انتخاب نام برای ربات</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setname – change a bot’s name</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">نوشتن توضیحات برای ربات</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setdescription – change bot description</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">تنظیم درباره ما در ربات</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setabouttext – change bot about info</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">انتخاب عکس برای ربات</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setuserpic – change bot profile photo</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">این قسمت نیاز نیست</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setcommands – change bot commands list</span></p> <ul><li>تنظیمات اضافه شدن یا نشدن ربات به گروه ها<br></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setjoingroups – can your bot be added to groups?</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">یک گزینه برنامه نویسی هستش</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/setprivacy – what messages does your bot see in groups?</span></p> <ul><li><span lang="AR-SA">حذف کردن ربات</span><span lang="AR-SA"></span></li></ul> <p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/deletebot – delete a bot</span></p><ul><li> <span lang="AR-SA">کنسل کردن دستور</span><br><p dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/cancel – cancel the current operation</span></p></li></ul></li></ul><div>برای توضیحات بیشتر ابتدا که نیو بوت را به ربات ارسال کردید ربات از شما درخواست نام برای ربات میکند و باید اسمی به رباتتان بدهید و بعد باید یک یوزر نیم برای ربات خود انتخاب کنید و آخر این یوز باید دارای کلمه بوت باشد به عنوان مثال gol_bot</div><div>دراین مرحله ربات به شما یک پیام میفرستد که توکن درون آن است و این توکن را باید نگه دارید مانند مثال زیر <br></div><div><p dir="RTL"><span dir="LTR">Done! Congratulations on your new bot. You will find it at telegram.me/permag2_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands.</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Use this token to access the HTTP API:</span></p> <p dir="RTL"><font color="#993300"><span dir="LTR">120837920:AAHkXeiBhrfvIyzQSDacrGeoLB2ph8OfuyM</span></font></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api</span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR">قسمتی که با رنگ قرمز مشخص کردیم توکن میباشد و متنی شبیه به این را ربات به شما ارسال میکند <br></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR">بعد از دریافت توکن نوبت به تنظیم عکس رباتتان میرسد که برای ست کردن عکس برای رباتتان گزینه زیر را به ربات ارسال کنید</span><br><span dir="LTR"><span dir="LTR">setuserpic/</span></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR"><span dir="LTR">بعد از ست کردن عکس باید توضیحات مربوط به رباتتان وارد کنید برای این کار هم گزینه زیر را ارسال میکنید</span></span><br><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR">setdescription/</span></span></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR">بعد از توضیحات باید تنظیمات ملحق شدن ربات به گروه ها را تنظیم کنید&nbsp; که برای این کار باید گزینه زیر را ارسال کنید</span></span></span><br><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR">setjoingroups/</span></span></span></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR">بعد از این مرحله ربات شما آماده هست ولی هنوز این ربات هیچ کاره هست و کاری از آن بر نمیاید</span></span></span></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR">برای فعالیت ربات باید وارد کانال زیر شوید</span></span></span></span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">https://telegram.me/Createyourbot</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">بعد از ورود گزینه استارت را بزنید و بقیه مراحل فارسی است و به راحتی میتوانید ادامه دهید تا رباتتان فعال شود .</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">روی ایجاد ربات لمس کنید و توکن را که از بات فادر دریافت کرده اید اینجا وارد میکنید .</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">بعد از این مرحله به شما 6 عدد دکمه میدهد که میتوانید اسمشان را تغییر دهید و درون آنها مطلب بگذارید</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">اکنون رباتتان متصل شده است و به راحتی کار میکند در آخر هرجا که مشکلی پیش اومد متن زیر را ارسال کنید تا ربات به شما آموزش های لازم برای تنظیمات و خوش آمد گویی ها و متن خداحافظی و غیره را بفرستد</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR">/help</span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" align="right"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span></span></span></span></p></div><span dir="LTR"></span></div></div>