بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان برای اولین بار در سال ۱۳۶۵ توسط بیمه ایران، جهت پوشش دهی خسارات ناشی از غفلت و کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در امور پزشکی، که دچار صدمات و خسارات جسمی، روانی و یا فوت و نقص عضو شوند بر عهده می گیرد. حق بیمه در بیمه نامه مسئولیت پزشکان برحسب نوع شغل و مسئولیت تعیین می شود. پزشکان به جهت مسئولیت خطیری که در خصوص جان و سلامت بیماران دارند، بسیار در معرض ریسک شکایت ناشی از تهدید سلامت از سوی بیماران هستند، چراکه با کوچکترین اشتباه، سلامت بیمار مورد تهدید قرار می گیرد، به همین دلیل پزشکان از سوی بیماران مورد شکایت قرار می گیرند و پیگیری های قانونی در خصوص قصور پزشکان بسیار رایج است، لذا با توجه به هزینه های سنگین این حوزه، پزشکان جهت آرامش خاطر حرفه ای، می بایست نسبت به درخواست صدور بیمه مسئولیت پزشکی اقدام نمایند. با توجه به هزینه های گزاف این گونه ضرر و زیان ها که بر پزشکان تحمیل می گردد، استفاده از بیمه مسئولیت پزشکان یکی از ضرورت های شغلی محسوب می شود.

بیمه مسئولیت مدیران از کلیه مدیران در قبال مسئولیت های حرفه ای پشتیبانی نموده و در صورت بروز حادثه در حین کار، اقدام به پرداخت خسارات به افراد زیان دیده می نماید، بیمه مسئولیت مدیران از کسب و کار شما در مقابل چنین بحران هایی حمایت می نماید، چراکه در صورت بروز هر کدام از این حوادث، بار روانی و مالی بسیار زیاری بر دوش مدیریت وارد می شود که قطعا با توجه به هزینه های گزاف پزشکی درمانی و همچنین دیه، ممانعت از درخواست بیمه مسئولیت منطقی به نظر نمیرسد.
شایان ذکر است، بیمه مسئولیت مدیران صرفا در محموده جغرافیایی همان مرکز،موسسه یا… اعتبار دارد و در صورت بروز حادثه خارج از این مکان، هیچ گونه مسئولیتی متوجه مدیران و بیمه ایران نمی باشد.

بیمه مسئولیت مدنی به نسبت بیمه های مسئولیت آتش سوزی، بیمه مسئولیت مهندسین و… کمی جدید تر است. در گذشته در صورتی که فردی با انجام عمل خاصی به دیگران خسارتی تحمیل می نمود، مسئولیت این خسارات با شخصی بود که عامل ایجاد آن بود، این موضوع بسیار بدیهی بود اما در شرایطی، اگر گاو، شتریا سگ شخصی، رم کرده یا به هر دلیلی به اشخاص دیگر آسیب زده و موجب تحمیل خسارات به اطرافیان می شدند، تعیین عامل خسارت ممکن نبود و مسئولیت این اتفاق و خسارات ناشی از آن را هیچ کس بر عهده نمی گرفت. از این رو، مسئولیت به دو بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم شد.

منبع : https://iraninsurance724.com/

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *